אודותנו

חברתנו הציבה לעצמה כמטרה להיות חלוצה בתחום הנגשת המידע ויעול התקשורת בין כלל הגורמים השותפים לפרויקט התמ"א כמרכיב מרכזי בדרך להצלחתו. חזון החברה להשתלב כגורם אינטגרלי בכל פרויקט בנייה, להפוך לדבק שמחבר את הגורמים והתהליכים בפרויקט, להנגיש את מידע הפרויקט בשקיפות וזמינות מלאה לכל משתתפיו תוך דגש על יצירת חווית-לקוח והגברת שביעות רצון בעלי הנכסים ובמקביל יצירת שקט תעשייתי ליזם הנחוץ להצלחת הפרויקט.

לפרטים נוספים

הפלטפורמה

MyTama38 הינה פלטפורמה חדשנית ומתקדמת אשר פותחה באופן ייחודי עבור פרויקטי תמ"א 38. הקוים המנחים בפיתוח הפלטפורמה היו שיתופיות ועדכניות המידע וסטאטוס הפרויקט, נגישות וזמינות לכלל משתתפיו תוך דגש על שקיפות מלאה, נוחות ופשטות השימוש בה. בפלטפורמה מספר מודולים עיקריים המרכזים את כלל המידע הרלוונטי להצגה ואת אופן התקדמות הפרויקט בהתאם לאבני הדרך שנקבעו מראש.

לפרטים נוספים

עדכונים שוטפים

ליזם, למנהלי העבודה מטעמו ולגורמי המקצוע תהיה גישה לפלטפורמה על מנת לעדכן את סטאטוס הפרויקט והתקדמותו בכל רגע נתון, ולהוסיף כל מסמך רלוונטי אותו הם מעוניינים לחלוק עם כלל המשתתפים. מפקח העבודה מטעם בעלי הדירות יעדכן וישתף בפלטפורמה כל דוח ביקור בשילוב תמונות מאתר הפרויקט, כאשר כלל המשתתפים יקבלו עדכונים שוטפים על מידע חדש ואף יוכלו לפתוח ולמען קריאות שרות לגורמי המקצוע במידת הצורך.

לפרטים נוספים

מודולים מרכזיים

בפלטפורמת MyTama38 מספר מודולים מרכזים, החשובים ביניהם הינם מודול 'אוגדן המידע' המרכז בצורה מסודרת את כלל המידע הרלוונטי (תכנוני, הנדסי, משפטי וכו') והמודול הנוסף הינו מודול 'סטאטוס הפרויקט' המציג את מעקב התקדמות הפרויקט בזמן אמת.

מודול 'אוגדן המידע'

מודול אינפורמטיבי שמציג את תמצית פרטי הפרוייקט ומידע נלווה. מודול המורכב ממספר תיקיות ובהן מסמכים לקריאה בלבד וכולל: דפי קשר ומידע, מסמכי פרוטוקולים וכתבי מינוי לבעלי התפקידים כגון עו"ד והמפקח. תוכניות תכנון ראשוניות, בקשות להיתר, דוחות כאלה ואחרים ועוד כהנה וכהנה.

לפרטים נוספים

מודול 'סטאטוס הפרויקט'

מודול טבלאי המציג את ההתקדמות בפרוייקט על בסיס אבני דרך מרכזיים. המודול נבנה לכל פרוייקט בהתאם לצרכים ואבני הדרך המשותפים והבסיסים ונועד להציג תמונת מצב של התקדמות ההליכים הבירוקרטיים והמעשיים בפרוייקט משלב אפס ועד סיום סופי של הפרוייקט.

לפרטים נוספים